پست الکترونیکی : info@arganole.com

شماره تماس: ۴ – ۸۸۶۶۳۹۶۳ – ۰۲۱ ,  ۸۸۶۷۳۶۸۰- ۰۲۱

آدرس دفتر خدمات و پشتیبانی : تهران – بلوار افریقا – بلوار مینا – پ ۲۲ – واحد ۸

آدرس : منطقه آزاد چابهار، انبارهای صدف، فاز یکم کارگاهی، شماره ws14  کدپستی: ۹۹۷۱۷۶۴۷۳۹